Μενού

Privacy Notice

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως “ΓΚΠΔ”) της ΕΕ. Στόχος μας είναι  να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

 

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς

 

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και για να  είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι των (υποψήφιων) πελατών και προμηθευτών της.

Ειδικά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Επικοινωνία

Στο δικτυακό μας τόπο συλλέγουμε δεδομένα μέσω του ειδικά διαμορφωμένου πεδίου επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο, το email, το θέμα για το οποίο επικοινωνείτε μαζί μας,  καθώς και οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

 

Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλεγούν στο πλαίσιο επικοινωνίας, που πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά, μέσω των αριθμών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, είτε με αποστολή fax ή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην αναρτημένη διεύθυνση.

 

Κρατήσεις

 1. Διαμονή

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προχωρήσετε σε κράτηση δωματίου, θα συλλέξουμε, το  ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (email, τηλέφωνο, εάν επιθυμείτε να μας το κοινοποιήσετε), καθώς και τα στοιχεία πληρωμής (στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας). Επίσης, εφόσον συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία, θα συλλέξουμε την πλήρη διεύθυνσή σας, την εταιρεία ή τον οργανισμό όπου απασχολήστε, τον σκοπό του ταξιδιού σας, και οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε για την ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων σας.

 

 1. Διαχείριση Κράτησης

Μέσω του ιστοτόπου μας, υπάρχει η δυνατότητα να διαχειριστείτε κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαχειριστείτε κράτηση που έχετε κάνει, θα συλλέξουμε το email που χρησιμοποιήσατε για την πραγματοποίησης της κράτησης καθώς και τον αριθμό επιβεβαίωσης της κράτησης.

 

 1. Πλειστηριασμός Δωματίου

Ένας εναλλακτικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση δωματίου είναι ο «Πλειστηριασμός». Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κράτηση με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να επιλέξετε να συνδεθείτε με λογαριασμό Google ή Facebook, οπότε και θα συλλέξουμε τα διαπιστευτήριά σας, ή με το email σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συλλέξουμε το email σας, καθώς και τον 4ψήφιο κωδικό που θα σας αποσταλεί αυτόματα στο email και θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο στον ιστότοπό μας. Προχωρώντας με την συγκεκριμένη επιλογή, θα εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης (“Porto Naxos Membership Program”) του ξενοδοχείου μας.

 

 1. Κρατήσεις πρακτόρων

Ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν την δυνατότητα να εισάγουν τα διαπιστευτήριά τους και να εισέλθουν στον λογαριασμό τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν και να διαχειριστούν κρατήσεις τους. Για την εγγραφή στην συγκεκριμένη υπηρεσία, θα ανακατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της WebHotelier.

 

 1. Εστιατόριο

Δίνεται η δυνατότητα, μέσω του ιστοτόπου μας, να προσθέσετε στην κράτηση δωματίου και κράτηση για το εστιατόριο του ξενοδοχείου μας.

 

 1. Ακτοπλοϊκή Μεταφορά

Μέσω του δικτυακού μας τόπου παρέχεται η δυνατότητα οργάνωσης του ακτοπλοϊκού σας ταξιδιού, συμπληρώνοντας στα κατάλληλα πεδία τα λιμάνια αναχώρησης και άφιξης, τις ημερομηνίες και ώρες που επιθυμείτε να ταξιδέψετε, καθώς και τα στοιχεία του οχήματός σας.

 

Porto Naxos Membership Program

Για να απολαμβάνετε ειδικά προνόμια, μπορείτε να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης (“Porto Naxos Membership Program”) του ξενοδοχείου μας συνδέοντας τον λογαριασμό σας Google ή Facebook, οπότε και θα συλλέξουμε τα διαπιστευτήριά σας, ή το email σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συλλέξουμε το email σας, καθώς και τον 4ψήφιο κωδικό που θα σας αποσταλεί αυτόματα στο email και θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο στον ιστότοπό μας.

 

Στο  προφίλ κάθε χρήστη εγγεγραμμένου στο Porto Naxos Membership Program αποθηκεύονται δεδομένα κρατήσεων καθώς και οι πόντοι που έχουν συλλεγεί με κάθε κράτηση.

 

Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημερωτικού περιεχομένου (newsletters) θα συλλέξουμε το email σας.

 

Social Plugins

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται Social Plugins.

 

Μέσω των συγκεκριμένων πρόσθετων (plugins), η Εταιρεία μας μπορεί να αποκτά πρόσβαση μόνο σε δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας.

 

ΙΙ. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

 

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στην περίπτωση συνδρομής τουλάχιστον μίας από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

 • Εκτέλεση Σύμβασης: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προσήκουσα εκτέλεση των συμβάσεων που καταρτίζει η Εταιρεία μας ή για την λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο.  Επί παραδείγματι, η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς σε τυχόν ερώτημά σας υποβληθέντα μέσω των καναλιών επικοινωνίας (φόρμα επικοινωνίας, τηλέφωνο, fax, email).
 • Έννομη Υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που καθιερώνει ο νόμος, επί παραδείγματι η φορολογική νομοθεσία.
 • Έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτων, εφόσον δεν υπερισχύει αυτών(των εννόμων συμφερόντων) το συμφέρον του Υποκειμένου: Η συλλογή και επεξεργασία είναι απαραίτητες για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων, συνιστάμενων στην εύρυθμη λειτουργία του ξενοδοχείου μας, στην προστασία προσώπων και αγαθών, στη διασφάλιση της φήμης του ξενοδοχείου μας, στη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής κάποιου προσώπου ή για τη διαφύλαξη άλλων ζωτικών συμφερόντων.
 • Συγκατάθεση: Εφόσον απαιτείται από το Νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας , η οποία λαμβάνεται υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Επί παραδείγματι, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή δεδομένων μέσω cookies.

 

 III.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλεγεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

 

Εφόσον η τήρηση των δεδομένων σας δεν ικανοποιεί κάποιο σαφώς ορισμένο και νόμιμο σκοπό, προχωρούμε σε ασφαλή διαγραφή ή/και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων σας με βάση την «Πολιτική Τήρησης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων» της Εταιρείας μας.

 

ΙV.Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας:

α) Σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της,

β)Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, δικηγόροι, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες διοικητικής υποστήριξης, εταιρείες marketing.

γ)Σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως, ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, εταιρείες διαχείρισης κρατήσεων, ταξιδιωτικά γραφεία.

δ)Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

V.Τα δικαιώματα σας

 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:

 • να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
 • να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
 • να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.
 • να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
 • να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
 • να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση (διεύθυνση email για την άσκηση δικαιωμάτων σε μορφή link για άμεση αποστολή email).

Η Εταιρεία μας θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός(1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 1. Στοιχεία Επικοινωνίας

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για απορίες και διευκρινίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Emailinfo@portonaxos.gr


VII.Ημερομηνία ισχύος- Τροποποιήσεις

Έκδοση 1.0, Δημοσιεύθηκε στις 04/03/2020